• കംപ്രസ്ഡ് എയർ ഡ്രൈയിംഗ്

അപേക്ഷ

കംപ്രസ്ഡ് എയർ ഡ്രൈയിംഗ്

എയർ ഡ്രൈയിംഗ്1

എല്ലാ അന്തരീക്ഷ വായുവിലും ഒരു നിശ്ചിത അളവിൽ നീരാവി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.ഇപ്പോൾ, അന്തരീക്ഷം ഒരു വലിയ, ചെറുതായി നനഞ്ഞ സ്പോഞ്ച് ആയി സങ്കൽപ്പിക്കുക.നമ്മൾ സ്പോഞ്ച് വളരെ കഠിനമായി ഞെക്കിയാൽ, ആഗിരണം ചെയ്ത വെള്ളം താഴേക്ക് വീഴുന്നു.വായു കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുതന്നെ സംഭവിക്കുന്നു, അതായത് ജലത്തിന്റെ സാന്ദ്രത വർദ്ധിക്കുകയും ഈ നീരാവി ദ്രവജലമായി ഘനീഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.കംപ്രസ് ചെയ്ത എയർ സിസ്റ്റത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ, പോസ്റ്റ് കൂളറും ഡ്രൈയിംഗ് ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

സിലിക്ക ജെൽ, ആക്ടിവേറ്റഡ് അലുമിന, മോളിക്യുലാർ അരിപ്പ എന്നിവയ്ക്ക് ജലത്തെ ആഗിരണം ചെയ്യാനും കംപ്രസ് ചെയ്ത വായുവിലെ വെള്ളം നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനും കഴിയും.

JOOZEO സെയിൽസ് വ്യക്തി വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, -20℃ മുതൽ -80℃ വരെ ഡ്യൂ പോയിന്റ് ആവശ്യകതകൾ അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത അഡോർപ്ഷൻ പരിഹാരങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കും;വ്യത്യസ്ത തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് adsorbent-ന്റെ അഡ്സോർപ്ഷൻ ഡാറ്റയും നൽകുന്നു.


നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക: